KLACHTENFORMULIER 2T-2B B.V. (KVK: 64668444)

Met behulp van dit formulier kunt u een klacht indienen bij 2T-2B Bewind & Budgetbeheer B.V. Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk dat u de gegevens op het formulier goed invult en zo nauwkeurig mogelijk omschrijft waarover u ontevreden bent. Voordat u uw klacht daadwerkelijk doet adviseren wij u om de taakomschrijving van de bewindvoerder goed door te lezen. Deze heeft u ontvangen bij het huisbezoek van uw bewindvoerder. De taakomschrijving van de bewindvoerder is ook terug te vinden op onze website (www.2t2b.nl) of via www.rechtspraak.nl. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld. U ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke reactie op uw klacht. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u uw klacht nogmaals voorleggen aan de branchevereniging voor professionele beschermingsbewindvoerder en inkomens beheerders (B.P.B.I.). De B.P.B.I. hanteert een Klachtenreglement. Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de behandeling van uw klacht door zowel uw bewindvoerder als ook door de branchevereniging, kunt u zich vervolgens wenden tot de kantonrechter.

Voorletters en naam :

Staat, huisnummer : Postcode en Woonplaats :

Telefoonnummer :

E-mail adres :

Naam van uw bewindvoerder: Simone van Nuland - Hak

Heeft u over uw klacht al eerder contact opgenomen met uw bewindvoerder ?:

Wanneer heeft u contact opgenomen ?:

Op welke manier heeft u contact opgenomen ?:

Wat was het resultaat van dit contact ?:

Wat is uw klacht ?:

Wat kan uw bewindvoerder doen om uw klacht op te lossen ?:

Datum:

Naam:

Handtekening:


Dit formulier kunt u per post sturen aan: 2T-2B B.V. Orthen 16 5231 XS Den Bosch En mailen aan: info@2t2b.nl