• De taak van de bewindvoerder is om beslissingen te nemen over het geld en de goederen van de persoon die onder bewind staat. Als eerste maak ik een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Dit doe ik kort na de benoeming. Hierover ontvangt ik van de griffie van de rechtbank bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuur ik naar de kantonrechter. Het is de taak van de bewindvoerder om vaste lasten (huur, gas, water, licht en ziektekosten) te betalen. Van wat er overblijft stel ik de hoogte van het leefgeld vast. Dit is het bedrag waarvan je kan leven, maar ook rekeningen moet betalen, zoals de ziektekostenverzekering. Daarnaast is het mijn verantwoordelijkheid om het geld goed te beheren, zodat de waarde gelijk blijft.
 • De taken van een bewindvoerder, wat mag je van mij verwachten?
 • Het aanvragen van het bewind
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan •Het declareren van ziektekosten
 • Regelen van Toeslagen Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen •Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast •Telefonisch contact onderhouden met de onder bewind gestelde
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter Wat hoort niet tot de standaard taken van een bewindvoerder? Let wel: het is niet zo dat ik deze taken niet wil uitvoeren, als het enigszins kan dan help ik je wel met onderstaande zaken
 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting kantonrechter
 • Meegaan naar een WNSP zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop van onroerend goed